Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia "LUDZIE DLA LUDZI"

 

Teresa Larek - prezes stowarzyszenia
Karolina Winiecka - wiceprezes stowarzyszenia
Renata Sikora - sekretarz stowarzyszenia
Kamila Mikołajczyk - członek zarządu stowarzyszenia
Paweł Staszak - członek zarządu stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "LUDZIE DLA LUDZI"

 

Patrycja Krysiak - Białkowska - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Franckowska - wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Grobelna - członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Członkowie Stowarzyszenia "LUDZIE DLA LUDZI"